• Procházka okolo páchnoucích hromad

    http://www.opzp2014-2020.cz/podporovana-oblast/4-3 Když se projdete vaší takzvaně malebnou podhorskou vískou, tak nemůžete při své procházce podél různých polních a lesních cest nenarazit na hromady tlejícího a zapáchajícího zahradního odpadu, především ze sekání trávy a z ořezu keřů, který zde umístili vaši spoluobčané, kteří tak svůj problém s likvidací bioodpadu přenesli na obec a vlastně i na krajinu, a […]